• Célirányos biztonsági elemzés és kvantitatív kockázatértékelés

  Korszerű számítástechnikai eszközökkel, legújabb szoftverekkel

 • Minden ügyfelünknek személyre szabott megoldást kínálunk, igény szerint

  Költséghatékony megoldások a biztonság növelésére

 • Célunk az elfogadható, vállalható, felelős kockázatviselés elméleti kidolgozása és gyakorlati megvalósítása

  "Good safety means good business"

 • A technológia gyenge pontjainak azonosítása

  A feltárt kockázatok ésszerű és elfogadható szintre történő csökkentése, kockázat monitorozás, biztosítási díjak kialakításának támogatása

 • Munkatársaink egyetemet végzett szakemberek,

  akik több éves szakmai tapasztalattal és szakértői engedélyekkel, jogosultságokkal rendelkeznek

Üdvözöljük honlapunkon!

A CK-Trikolor Kft. hazai környezetben a kockázatértékelés és biztonsági elemzés területeken, illetve a veszélyes üzemek hatósági előírásoknak való megfelelőségének biztosításában több mint egy évtizede meghatározó pozíciót tölt be. Ügyfeleink a hagyományos ipari és nukleáris szakterületről keresnek meg minket. Fő tevékenységünk a különböző műszaki technológiák működéséből eredő kockázatok elemzésére és biztonsági értékelések készítésére terjed ki. Az iparbiztonság területén számos elemzői módszerrel és eljárással támogatjuk ügyfeleinket a biztonságos üzemeltetésben és a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések meghatározásában.

Szakembereink tudásbázisa és technikai hátterünk nemzetközi viszonylatban is elismert.

 

Biztonsági Elemzés/Jelentés; SKET, LRE, ÜBT

A veszélyes üzem műkö-

désének engedélyezését a hatályos jogszabály kvantitatív kritériumok teljesítéséhez köti. A kritérium teljesítésének igazolásához kvantitatív kockázatelemzést kell elvégezni, melyben a CK-Trikolor Kft. kimagasló tapasztalatokkal rendelkezik.

 

Veszély és hibaelemzések

HAZOP (IEC 61882,), SIL (IEC 61511; IEC 61508), LOPA, hibafa / eseményfa elemzések készítése.

 

ISO és MEBIR támogatása kockázat-elemzéssel

A munkáltató akkor jár el helyesen, ha a kockázatelemzést és a kockázat értékelést egységesen vagy  összehangoltan szerve-zi meg azokon a területeken ahol kockázatokkal kell számolni. A legújabb ISO és MEBIR szabványok előírják a kockázatértékelés elkészítését és annak periodikus aktualizálását.

 

Vállalati kockázat-menedzsment (ERM) támogatása

Biztosítási díjak kialakí-  tásának megalapozása, költség-haszon, költség-kockázat elemzések készítése.

 

Földrengés veszélyeztetettség meghatározása

A valószínűség földren- gés-veszélyeztetettség meghatározása (PSHA) során azt adjuk meg, hogy egy szeizmikus eredetű talajmozgási paraméter (pl. maximális talaj- gyorsulás, szeizmikus intenzitás) adott értékét meghaladó földmozgás adott időintervallumon belül mekkora valószínű- séggel következik be a vizsgált pontban.

 

Atomerőművi kockázatelemzés és biztonsági elemzés

Az atomerőművek kockázatelemzése alatt ma már - elsősorban - a PSA módszeren alapuló, számítógéppel támoga- tott, a megbízhatóság elmélet alkalmazásával létrehozott meglehető-sen bonyolult modellt használó elemzést értünk.

Hogyan segítünk?

Célok
Elemzések
Megoldások

A biztonság és költséghatékonyság növeléséhez szükséges kvalitatív és kvantitatív elemzések elvégzése professzionális technikák alkalmazásával. Jogszabályi megfelelés igazolása. Fő célunk megrendelőink elégedettségének elérése és megtartása, folyamatos fejlődés mellett.

A kockázatelemzés céljai
Az üzemeltető üzleti folyamatainak költséghatékonyságát és biztonságát növelő megoldások kidolgozása az alábbiakra támaszkodva:

 • súlyos ipari baleset, katasztrófa, illetve termeléskiesés és üzemzavar megelőzhetőségét célzó elemzések,
 • műszaki, anyagi, környezeti és egészségi kockázatok azonosítása és kvantitatív jellemzése
 • az ökológiai kockázatok kvantitatív jellemzése
 • jogszabályi megfelelés igazolása (219/2011. (X.20.) Korm. r.).

Tovább >>

Veszélyelemzés, kockázatelemzés, optimalizálás, elfogadhatósági értékelés.

 • Veszélyelemzés:
  HAZOP (IEC 61882 szabvány), FMEA, Hibafa, Ellenőrző lista, "What If" eljárások
 • Kockázatelemzés:
  Kvantitatív frekvenciabecslés, értékelés; Valószínűségi kockázatelemzés; Kockázatok összegzése és megjelenítése; SIL (Safety Integrity Level) elemzés; LOPA (Layer of Protection Analysis) elemzés
 • Döntéshozatali javaslatok:
  Elfogadhatósági értékelés, kockázat csökkentő intézkedések kiválasztása
  Üzemeltetési eljárások optimalizálása és továbbfejlesztése kockázati mérőszámokra alapozottan.

A biztonsági irányítási rendszer fejlesztése, a versenyképesség növelése, kockázat monitorozás, költség-haszon elemzések, következmény elemzések.

Eredmények és előnyök a megrendelő számára

 • A biztonsági irányítási rendszer működtetésének megalapozása és korszerű kockázatkezelés révén a versenyképesség növelése.
 • A technológia gyenge pontjainak azonosítása.
 • A stratégiai döntéshozatalt támogató kockázat monitorozás és az időszakos felülvizsgálatok költséghatékony megvalósítása
 • Az üzemeltetést támogató, a termeléskiesés és anyagi kár (Loss Control and Business Interruption) elkerülhetőségére vonatkozó információk
 • Információk szolgáltatása a biztosítási díjak kialakításához ( EAAL - Estimated Annual Average Loss; EML - Estimated Maximum Loss) költség-haszon elemzések, döntések előkészítése
 • Intézkedési javaslatok a feltárt kockázatok ésszerű és elfogadható szintre történő csökkentésére
 • A vállalat működését befolyásoló, váratlanul bekövetkező eseményekre való biztonságos, gyors, hatékony és összehangolt reagálás megalapozása
 • Az EU irányelveknek és a hazai törvényi előírásoknak való megfelelés igazolhatósága
 • A következmény elemzések alapján az ökológiai kockázatok azonosítása és javaslatok a környezeti károk csökkentésére

Ügyfeleink
Iparbiztonsági szakterületen
Fővárosi Vízművek Zrt. DUNASTYR Zrt. Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Agroforrás Kft Akácliget Logisztikai Központ Kft. Glaxo Smith Kline Biologicals Kft. Alfagas Kft. Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. ALVEARE Zrt. Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt. BM OKF BorsodChem NyRt. British Vita Plc. (UK) Budapest Airport ZRt. Budapesti Erőmű ZRt. Chemark Kft. Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. S.C. DACHSER Romania S.R.L. Ploiesti DHL Supply Chain Magyarország Kft. DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Dunamenti Erőmű Zrt. E.ON Földgáztároló Zrt. EGIS Gyógyszergyár Zrt. EISPRO Kft. ELSŐ VEGYI INDUSTRIA Zrt. EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ENVISIO Környezetvédelmi Kft. Flaga Gáz Kft. Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. Fűzfői Hulladékégető Kft. Gallavit Környezetvédelmi Kft. Géptám Kft. Győri Agroker Zrt. HANKOOK TIRE Magyarország Kft. Henkel Magyarország Kft. Holland Colours Hungária Kft. Hungrana Kft. Illangó-Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. IPR Vámosgyörk Zrt. ISD POWER Kft. K&P CHEM KFT. Kajári Agrofor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kaposvári Villamossági Gyár Kft. Kelet-Trans 2000 Kft. Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. Közép-Európai Gázterminál Kft. LASA Agrokultúra Kft. Liegl&Dachser Kft. Linde Gáz Magyarország Zrt. MÁD-OIL Kft. Medikémia Ipari és Kereskedelmi Zrt. MLR Tech Kft. MOL NyRt. MVM GTER Zrt. MVM Magyar Villamos Művek Zrt. NCG Services Co. Ltd. NÓGRÁDI VEGYIPARI ZRT. Novochem Kft. Pannon Lúd Kft. Pannon Trans Kft. Pannónia Állattenyésztő Kft. Pannonia Ethanol Zrt. Penny Market Kft. Polinvent Kft. Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Rossi Biofuel Zrt. SIAD HUNGARY Gázokat Forgalmazó és Termelő Kft. Spinner Hungária Kft. Tatai Környezetvédelmi Zrt. Termofarm Kft. Transfer-R Kft. Trend Fix Kft. MOL Petrolkémia Zrt. Vértesi Erőmű Zrt. Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Vitafoam Magyarország Kft. ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Zrt.
Nukleáris szakterületen
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Országos Atomenergia Hivatal SOM System Kft. PÖYRY ERŐTERV Zrt. MVM ERBE Zrt. Golder Associates (Magyarország) Zrt. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Szakmai kapcsolataink
• DNV GL Business Assurance Magyarország
• DNV GL
• SPHERA Solution Canada Inc.
• Babeș–Bolyai Tudományegyetem
• JRC (Joint Research Centre)Directorate-General of the European Commission
• ETPIS-MethodologiesforRiskAssessment and Management (FG2)
Tagságaink, szakértői engedélyek és jogosultságok
• Magyar Nukleáris Társaság - MNT
• Atomfórum
• Iparbiztonsági Tanácsadó Testület
• Országos Atomenergia Hivatal műszaki háttérintézményei - TSO
• Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői minősítések:
  NSz 3. - Valószínűségi biztonsági elemzések;
  NSz 11. - Sugárvédelem;
  NSz 14. - Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása
• Földtani szakértői engedély geofizika szakterületen (FSZ-8)
• Veszélyes Ipari Védelmi Ügyintézői (219/2011.(X.20.) Korm. Rendelet 7. Melléklet 6.2 pontja szerinti)

Ismerjen meg minket közelebbről!

Ügyfeleink

Segítségünkkel az Ön cége is hatékonyabban működhet!
Kérje ajánlatunkat!

Rólunk írták

 • Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kifejezzem köszönetemet hazánk katasztrófakockázat-értékelési jelentésének elkészítésében felvállalt szerepükért és a befektetett munkájukért.

  Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő
 • Ezúton szeretném megköszönni a földalatti gáztárolókkal kapcsolatos Seveso II. Pilot-projekt keretében benyújtott biztonsági jelentés részdokumentációk elbírálásával és értékelésével kapcsolatosan hatóságom részére nyújtott értékes segítséget.

  Tájékoztatom, hogy a fennálló – kockázatértékelő szoftver felhasználói – szerződésünk keretében színvonalasan értékelték a benyújtott dokumentációt, melynek során megosztották a földalatti gáztárolók következmény- és kockázatelemzésében szerzett tapasztalataikat, ismételten tanúbizonyságát adva magasfokú szakmai felkészültségüknek és a témában való jártasságuknak, továbbá véleményükkel hozzájárultak a Projekt sikeréhez.

  Dr. Vass Gyula, tű. ezredes, főosztályvezető, BM OKF
 • Miként kapcsolódik egy hazai kisvállalkozás a világ legnagyobb ipari eredetű katasztrófáihoz? Úgy, hogy alapítói a környezetvédelmi kockázatértékelés és biztonsági elemzés területén értek el nemzetközileg elismert, hazai viszonylatban egyedülálló eredményeket. Eddigi megbízóik között elsősorban olyan vállalatokat találhatunk, amelyek azon túl, hogy meg akarnak felelni a jogi kötelezettségeknek, komolyan veszik saját társadalmi felelősségüket.

  Piac és Profit 2006 május
 • A HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal 2009. május 13-14-én rendezte meg – a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági tevékenységben érintett civil, és katonai szervezetek képviselőinek jelenlétében – a Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti Konferenciát a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság Balatonkenesei Honvédüdülőjében.

  A konferencián résztvevő munkatársai, Kelemen István úr és Lipovics Tamás úr által megtartott színvonalas előadások nagyban segítették a Konferencia sikerét. A további szakmai együttműködésben bízva ezúton köszönöm meg szíves közreműködésüket.

  Bíró József, főigazgató, HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal
 • Ezúton szeretném megköszönni a BM OKF Iparbiztonsági Főosztály Seveso felügyelői részére tartott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti veszélyeztetettség elemzések szakmai továbbképzés lebonyolítását. Az előadások során a gyakorlati tapasztalatok és ismeretek átadásával a felügyelők hasznos információkat szereztek, melyek értékes segítséget nyújtanak hatósági munkánkhoz.

  Dr. Vass Gyula, tű. ezredes, főosztályvezető, BM OKF
 • Köszönettel megkaptuk a kitöltött ismeretprofil táblázatukat. A jelzett kompetenciákat átvezettük adatbázisunkba és egyúttal felvettük cégüket a potenciális TSO partnereink listájára.

  Dr. Petőfi Gábor, főosztályvezető, Országos Atomenergia Hivatal
 • Ezúton szeretném megköszönni a 2011. április 6-án Gödöllőn megrendezett „A SevesoII. Irányelv végrehajtásáért felelős Illetékes Hatóságok Bizottságának (IHB) 25. Ülésének” szemináriumán való részvételét, és előadásának megtartását.

  Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, BM OKF, főigazgató-helyettes
 • A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nevében ezúton szeretném megköszönni közreműködésüket az igazgatóságok iparbiztonsági főfelügyelői és veszélyes üzemi referensei részére 2012. május 8-10. között – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés témakörében – rendezett szakmai továbbképzés lebonyolításában.

  Kossa György tű. dandártábornok, BM OKF, országos iparbiztonsági főfelügyelő
 • A CK-Trikolor Kft. kizárólagos joggal láthatja el a jövőben is a magyarországi értékesítési ügynöki feladatokat. A CK-Trikolor Kft. profiljában az értékesítési ügynöki tevékenység mellett jelentős részt képvisel a szakértői tevékenység, azaz nem csak értékesíti, de alkalmazza is a szoftvert. Ezen tevékenysége során CK-Trikolor Kft. a SAFETI legújabb verzióját használja a periodikus évenkénti licence megújításnak köszönhetően.

  https://www.dnvgl.hu/news/a-dnv-gl-magyarorszagi-kizarolagos-ertekesitesi-ugynoke-tovabbra-is-a-ck-trikolor-kft--91917