Rólunk

 • A CK-Trikolor Kft. szakértői az ipari technológiákhoz kapcsolódó szakterületeken kiterjedt ismeretekkel és több évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a tervezés, az üzemeltetés és a biztonsági elemzés megvalósításában. Cégünk a környezeti és az ipari kockázatok elemzésében alkalmazott módszereket és eljárásokat saját hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján dolgozta ki figyelembe véve az EU irányelveit és követelményeit, illetve a hazai szabályozásban foglalt előírásokat.
 • A CK-Trikolor Kft. szakemberei hazai és nemzetközi referenciával rendelkeznek a kockázatelemzés területén, amely egyrészt a veszélyes ipari létesítmények kockázatelemzéséhez kapcsolódik, másrészt nukleáris területen is komoly referenciák állnak már a cég mögött. A kockázatelemzéseket megalapozó számításokat és számítógépes modellezést kutatóintézeti és egyetemi háttérrel, jelentős elméleti felkészültséggel rendelkező szakértők támogatják. A CK-Trikolor Kft. vezető szakértői a nukleáris biztonsági elemzés területén több mint 30 éves gyakorlattal rendelkeznek a kvalitatív elemzések és a kvantitatív kockázatelemzési módszerek alkalmazásában. Szakértői részt vettek a Paksi Atomerőmű blokkjainak valószínűségi biztonsági elemzéseinek kidolgozásában is, továbbá különböző rendszer megbízhatósági elemzések készítésében és biztonságnövelő intézkedések megalapozásában.
 • A CK-Trikolor Kft. szakértői részt vállaltak a SEVESO-direktíva magyarországi bevezetését célzó PHARE Twinning projekt munkájában 2000-2002 között. Ennek keretében műhely ülésen mutatta be CK-Trikolor Kft. a Chinoin Zrt. tartályparkjának valószínűségi biztonsági elemzését és ezen keresztül a SEVESO direktíva szerinti kvantitatív kockázatelemzés módszerét és alkalmazását.
 • A BM OKF 2004-ben, majd 2008-ban megrendelte a SAFETI Professional licencbővítését a CK-Trikolor Kft-től. Ennek eredményeként az OKF központi székhelye és a 21 megyei igazgatóság a biztonsági dokumentációk hatósági elbírálása során a SAFETI Professional szoftvert alkalmazza.
 • CK-Trikolor Kft. jelenleg is a DNV GL Software kizárólagos magyarországi értékesítési ügynökeként naprakész információkkal és a legjobb módszerek ismeretével rendelkezik a kvantitatív kockázatelemzés területén. A Társaság szakértői meghatározó szerepet játszottak a vonatkozó jogszabályok teljesítéséhez szükséges elemzési módszerek fejlesztésében és ezeknek a hatósági, szakhatósági eljárásban történő elfogadtatásában.

 • CK-Trikolor Kft., mint a DNV GL Software hivatalos és kizárólagos magyarországi értékesítési ügynöke a szoftvert használók számára oktatást, képzést is végez. Megrendelés esetén rendszeres szintentartó képzéssel, továbbá a szoftver új verzióihoz kapcsolódóan továbbképzéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
 • A BM OKF által elfogadott és a hatósági döntéshozatal gyakorlatában alkalmazott SAFETI Professional szoftvert több magyarországi üzemeltető, tudományos intézet is megvásárolta és frissíti:
  • BM OKF

  • MOL Nyrt.

  • MOL Petrolkémia Zrt.

  • BorsodChem Zrt.

  • Szent István Egyetem

  • Pannon Egyetem

 • A CK-Trikolor Kft. részt vett 2004-2005-ben az EU JRC által szervezett BEQUAR Project-ben (Benchmark Exercise in Quantitative Area Risk Assessment in Central and Eastern European Countries) részletek a projektről: http://www.jrc.cec.eu.int/mahb/bequar                    
 • A CK-Trikolor Kft. részt vett több román-magyar kormányközi szakértői egyeztetésen a Rosia Montana Projekthez kapcsolódóan.
 • A Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel kötött tudományos együttműködés keretében kockázatszámítások végzésével közreműködött Románia nemzeti kockázatfelmérési projektjében.
 • CK-Trikolor Kft. a BM OKF felkérésére szakértői támogatást nyújtott Magyarország nemzeti kockázatfelmérésének és értékelésének elkészítéséhez, amely kockázatfelmérést EU-s előírás szerint az un. Ex-ante feltételek teljesítésének részeként az EU-hoz kellett benyújtani. A projektben a kockázatértékelést és a végső jelentés összeállítását végezte CK-Trikolor Kft.
 • A CK-Trikolor Kft. regisztrált tagja az EU kutatási-fejlesztési szervezetének, az ETPIS-nek (Europian Technological Platform on Industrial Safety, www.industrialsafety-tp.org) (Focus Group Methodologies for Risk Assessment and Management (FG2) of the Industrial Safety Technology Platform).