Nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók különféle szempontú kockázatelemzése

  • 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról;
  • 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről;
  • 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről;

Kiemeljük, hogy a fenti jogszabályok köre nem teljes körű, kizárólag a szakmai látókörünkbe tartozóakat jelenítettük meg.