Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek súlyos baleseti kockázatelemzése (SEVESO)

  • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról;
  • 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről;
  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról;
  • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól;

Kiemeljük, hogy a fenti jogszabályok köre nem teljes körű, kizárólag a szakmai látókörünkbe tartozóakat jelenítettük meg.