Aktualitások

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek súlyos baleseti kockázatelemzése (SEVESO)

 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról;
 • 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről;
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról;
 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól;

Létfontosságú rendszerekhez és rendszerelemekhez kapcsolódó kockázatelemzések, dokumentumok

 • 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről;
 • 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról;
 • 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről;
 • 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről;
 • 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről;
 • 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről;
 • 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletegyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról;
 • 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről;

 

 

Nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók különféle szempontú kockázatelemzése:

 • 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról;
 • 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről;
 • 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről;

Műszaki veszély- és kockázatelemzések különböző módszerekkel, megrendelői igények szerint

 • MSZ EN/IEC 61882 – HAZOP: Veszély- és működőképesség-elemzés (HAZOP elemzés);
 • MSZ EN/IEC61508: Villamos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek működési biztonsága;
 • MSZ EN/IEC 61511: Működési biztonság. Az ipari folyamatirányítási szektor biztonságtechnikai rendszerei;
 • MSZ EN/IEC 61513: Atomerőművek. Biztonság szempontjából fontos rendszerek mérés- és irányítástechnikája;
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 

Kiemeljük, hogy a fenti jogszabályok köre nem teljes körű, kizárólag a szakmai látókörünkbe tartozóakat jelenítettük meg.