Kockázatelemzések az ISO és a MEBIR támogatására

A munkáltató akkor jár el helyesen, ha a kockázatelemzést és a kockázat értékelést egységben vagy összehangoltan szervezi meg azokon a területeken ahol kockázatokkal kell számolni. A vonatkozó ISO és MEBIR szabványok előírják a kockázatértékelés elkészítését és annak periodikus aktualizálását, illetve elvárják egy olyan keretrendszer működtetését, amelyben helyet kap a kockázatok értékelése és kezelése. Ezzel az üzemeltető nem csak kisebb ráfordítással és nagyobb hatékonysággal végezheti el a feladatait, hanem maradéktalanul és összehangoltan elégítheti ki az ellenőrző hatóságok által számon kért követelményeket.

Ezek a kockázat értékelések bizonyos esetekben jóval összetettebb elemzést igényelnek, mint az egyszerűbb munkahelyi kockázatértékelések, ahol a technológiából eredő kockázatok minimálisak vagy nem is kell velük számolni. Nagy és összetett, illetve katasztrófaveszélyes technológiáknál természetesen bonyolult elemző, modellező és értékelő eljárásokra van szükség, aminek egyik eredménye a feltárt veszélyek és a kockázatok rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa a szükséges biztonságnövelő intézkedéseket.