Veszély és hibaelemzések

HAZOP (IEC 61882,), SIL (IEC 61511; IEC 61508), LOPA, hibafa / eseményfa elemzések készítése.

 

A HAZOP (Hazards and Operability– veszély-és működőképesség) technika alkalmas olyan, a tervezett működésektől, azaz a névleges üzemi működéstől eltérő rendszer állapotok és a mögöttük álló okok azonosítására, amelyek további következményeket válthatnak ki a vizsgált üzemre, illetve technológiára. A HAZOP elemzés nemzetközileg elfogadott módszer, amelyet az IEC 61882 szabvány előírásainak megfelelően kell alkalmazni. A HAZOP munkafelületen végrehajtott kockázatelemzés potenciális veszélyeket és működési problémákat azonosít. Az elemzést támogatják a berendezés specifikációk, működtetési utasítások, folyamatleírások stb. és a vonatkozó P&I-ok. Az elemzés olyan multi-diszciplináris csoport közreműködését igényli, amelynek tagjai ismerik a HAZOP elemzés technikáját és részletes ismeretekkel rendelkeznek az adott létesítmény, rendszer terveit üzemeltetését és karbantartását illetően a gépészet, villamos és irányítástechnikai szakterületeken.

 

A SIL (Safety Integrity Level – Védelmi (műszaki) integritási szintek), az IEC 61511 szabványsorozat által meghatározott, biztonsági funkcióval rendelkező védelmi (műszaki) elemek osztályába sorolását jelent. Különböző kvantitatív, fél-kvantitatív és kvalitatív minősítő eljárások használhatók a SIL szerinti kategóriákba sorolására:

  • Risk graph;
  • Consequence-based eljárások;
  • Modified HAZOP (HAZard and OPerability Study);
  • Safety Layer Matrix;
  • Layers of Protection Analysis (LOPA)

A LOPA (Layer of Protecion Analysis - Védelmi (műszaki) szintek elemzése) módszer védelmi (műszaki) szintek elemzését szolgáló eljárás, amelyet az IEC 61511 szabvány rögzít. A LOPA fél-kvantitatív kockázatelemző módszer, amely kiválasztott veszélyes eseményláncok kockázatainak meghatározására nagyságrendi becslést alkalmaz. Mint fél-kvantitatív eljárás olyan numerikus bemeneti értékekre van szüksége, mint az esemény frekvenciák és hiba valószínűségi értékek, amelyek a kockázatok konzervatív becsléséhez szükségesek. Az elvégzett HAZOP elemzésből kapott eredmények alapján a LOPA eljárás során végrehajtott számítással becsült kockázati érték összehasonlításra kerül az üzemeltető által jóváhagyott tolerálható kockázati értékkel. A tolerálható frekvencia érték az adott súlyosságú következmény még tolerálható bekövetkezési gyakoriságát jelenti (azaz azt, hogy az adott esemény bekövetkezését statisztikai értelemben átlagosan hány évente tarja elfogadhatónak az üzemeltető).

 

RISK GRAPH módszer is a védelmi (műszaki) szintek elemzését szolgáló módszer, amelyet szintén az IEC 61511 szabvány rögzít. Mint kvalitatív eljárás olyan numerikus bemeneti értékekre van szüksége, mint az esemény következményének mértéke, az esemény frekvenciája és kitettségi ideje, a veszély elkerülésének valószínűsége, valamint a felkészültségi faktor (nem kívánt bekövetkezés valószínűsége), melyek a kockázatok konzervatív becsléséhez szükségesek.

 

Hibafa / eseményfa elemzések

A hibafa az adott rendszer funkciókövetelményének teljesülését veszélyeztető elemi hibaesemények logikai kapcsolatát írja le (Boole-algebrai szimbólumokkal) grafikus formában.

A hibafa elemzés egy deduktív modellt használó eljárás, mely során a „hibás” rendszer állapot feltételezése és az ehhez hozzájáruló, ezt kiváltó komponens állapotok meghatározása történik. A hibafa elemzés egy eszköz az eseményfában definiált csúcsesemény valószínűségének kvantifikálásához.

 

Az eseményfák a kezdeti események következményeit írják le logikailag rendezett grafikus formában, a rendszerek beavatkozásának sikeressége vagy eredménytelensége szerinti elágazásokkal, mely az eseményláncok összességét jelenti.

Az eseményfa egy induktív modellt használó eljárás, mely során egy feltételezett kezdeti esemény által kiváltott védelmi működések kvalitatív reprezentációja történik.

Az eseményfa elemzés egy eszköz a baleseti eseménysorok gyakoriságának kvantifikálásához.