Biztonsági Elemzés/Jelentés; SKET, LRE, ÜBT

Az Európai Unió SEVESO Irányelve rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, amelyet hazánkban részletesen a 219/2011. (X.20.) Korm. r. szabályoz. Az említett jogszabály határozza meg az adott telephelyen jelen lehető veszélyes anyagok alapján az érintett üzemek körét és típusát (felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek). A jogszabály hatálya alá tartozó üzemeltetők törvényi kötelessége az előírt kockázati szinteknek való megfelelés és a megfelelőség igazolása is, amelyet a hatóság felé benyújtott biztonsági dokumentációkkal (Biztonsági Jelentés, Biztonsági Elemzés, Súlyos Káresemény Elhárítási Terv) kötelesek igazolni.

Az elfogadhatóságot és erre alapozottan a veszélyes üzem működésének engedélyezését a jogszabály kvantitatív kritériumok teljesítéséhez köti. A kritérium teljesítésének igazolásához kvantitatív kockázatelemzést kell elvégezni, amely az üzemeltető tevékenységét, az általa működtetett, üzemeltetett technológiai rendszert, folyamatot részleteiben elemzi és azonosítja a feltételezhető súlyos baleseteket, majd az ezekből eredő kockázatokat (a halálozás egyéni kockázata és a halálozás társadalmi kockázata) meghatározza, minden lehetséges és feltárt súlyos baleseti eseményre összegzi és előállítja azokat a kvantitatív mennyiségeket, amelyeket a jogszabályi kritérium teljesülésének igazolásaként a hatóság számára dokumentálni kell.