Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek súlyos baleseti kockázatelemzése (SEVESO)

Az EU 1982-ben adta ki (először, majd módosítások jelentek meg a további években) az un. SEVESO direktívát, amely a veszélyes üzemek hatósági engedélyezésének az alapját képezi. Erre épülnek a nemzeti szabályozások, többek között a magyar szabályozásban a 2011. évi CXXVIII. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet.

A veszély mértékének meghatározásában kulcs elem az üzemeltető telephelyén adott pillanatban jelen lehető veszélyes anyagok maximális mennyisége. Nevesített anyagokhoz, illetve különböző veszélyességi csoportokba sorolt anyagok, keverékek esetében ún. alsó és felső küszöbérték mennyiségeket határoztak meg. Ez alapján hazai viszonylatban a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem alsó küszöb besorolás esetén Biztonsági Elemzés (BE), felső küszöb besorolás esetén Biztonsági Jelentés (BJ) készítésére kötelezett.

Magyarországon a közelmúltban történt balesetek (Törökbálinton a pirotechnikai raktárrobbanás, Ajkán a vörösiszap ömlés, Debrecenben az állomáson tartályvagonból PB-gáz kifolyás stb.) eredményeként további szigorítás történt. A magyar végrehajtás az EU irányelvhez képest eddig is megszorítóbb volt és a biztonság fokozása érdekében a hatóság 2012-től már háromfajta üzemre ír elő engedélyeztetést: megjelent a harmadik kategória, a „küszöb alatti” üzemek. Ezen kategóriába tartozó üzemek számára a hatóság – megfelelő feltételek teljesülése esetén - Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET)) készítését írja elő.

Ezen a szakterületen vállaljuk ügyfeleink számára a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet tartalmi és formai követelményei szerint biztonsági dokumentumok elkészítését, azaz az alsó/felső küszöbértékű üzemek számára a BE/BJ, továbbá a kapcsolódó Belső Védelmi Terv (BVT) elkészítését, a küszöb alatti üzemek számára a SKET elkészítését.