Létfontosságú rendszerekhez és rendszerelemekhez kapcsolódó kockázatelemzések, dokumentumok

Az EU 2008/114 direktíva értelmében a tagországoknak azonosítaniuk kell a társadalmi, gazdasági élet mindazon alrendszereit, továbbá az azokat megvalósító, támogató és a működésüket, működtetésüket biztosító infrastruktúrákat, amelyek az ország stabil működése szempontjából kiemelkedő fontosságúak. A terület hazai szabályozása a 2012. évi CLXVI. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet. A kijelölés kétlépcsős eljárásban történik: az első az ún. ágazati szintű azonosítás (a direktíva által meghatározott ágazatok), a második az ún. horizontális (ágazatok közötti) azonosítás.

CK-Trikolor Kft. munkatársai meghatároztak egy azonosítási módszert, amelyet sikeresen alkalmaztak több ágazatban is. A létfontosságú rendszer üzemeltetője számára vállaljuk Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) készítését.

Első lépésben, előírt tartalommal és formában kell elkészíteni az azonosítási jelentést a hatósági azonosítási szakaszhoz.

A létfontosságú rendszerelemként történő azonosítás folyamata során az üzemeltetőnek a lehetséges létfontosságú rendszerelemeket előzetes kockázatelemzés, valamint az ágazati kritériumok alapján és horizontális kritériumok figyelembevételével kell meghatároznia.

Az azonosítási jelentés képezi alapját a második szakasznak, ami egy olyan közigazgatási eljárás, amelynek során a hatóság kijelölési eljárást folytat le és szükséges esetben Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) elkészítésére kötelezheti az engedélyest. Az ÜBT egy olyan dokumentum, amely egy részletes kockázatelemzést is tartalmaz az engedélyes létfontosságú rendszereinek és létesítményeinek vonatkozásában. Ez a kockázatelemzés lényegileg is eltér a súlyos baleseti kockázatelemzéstől, hiszen ebben az esetben nem a külső civil lakosság védelme az elsődleges szempont, hanem a külső hatásoktól kell védeni az adott engedélyes telephelyét.