DNV-GL szoftverek magyarországi kizárólagos értékesítése

2017 tavaszán a DNV GL és a CK-Trikolor Kft. ismét aláírták az értékesítési ügynöki szerződést, amelynek értelmében a CK-Trikolor Kft. kizárólagos joggal láthatja el a jövőben is a szoftverekre vonatkozó magyarországi értékesítési ügynöki feladatokat.

SAFETI – A SAFETI szoftver a kvantitatív kockázatelemzéshez szükséges következmény és kockázat számításokat végzi. A jogi szabályozás a veszélyes üzemeket (SEVESO üzemek) bizonyos kritériumok szerint csoportokba rendezi és ehhez rendelten határozza meg a hatósághoz benyújtandó dokumentumok tartalmi követelményét. A benyújtandó dokumentumban az üzemeltetőnek igazolnia kell, hogy a tevékenységéből eredő kockázatok (a halálozás egyéni kockázata és a halálozás társadalmi kockázata) a környezete által elfogadható szintűek. Az elfogadhatóságot a jogszabály kvantitatív, azaz számokkal kifejezett valószínűségi kritériumok teljesítéséhez köti. A kritérium teljesítésének igazolásához biztonsági elemzést kell elvégezni, amely az üzemeltető tevékenységét, az általa működtetett, üzemeltetett technológiai rendszert, folyamatot részleteiben elemzi és azonosítja a feltételezhető súlyos baleseteket, majd az ezekből eredő kockázatokat meghatározza, minden eseményre összegzi és előállítja azokat a kvantitatív jellemzőket, amelyeket a jogszabályi kritérium teljesülésének igazolásaként a hatóság számára dokumentálni kell.

A BM OKF, mint hatóság az engedélyesek által beadott biztonsági dokumentációk felülvizsgálatát és elbírálását a SAFETI Professional szoftverrel végzi.

PHAST – a SAFETI szoftvernek csak a következményeket - a kockázatokat nem - számoló változata.

SILVERPIPE - a csővezeték hálózatok megbízhatóság alapú állapotfelügyeletét támogató szoftver.