Földrengés veszélyeztetettség meghatározása

A valószínűségi földrengés-veszélyeztetettség meghatározása (PSHA) olyan komplex vizsgálati módszer, amelynek során azt határozzuk meg, hogy egy szeizmikus eredetű talajmozgási paraméter (pl. maximális talajgyorsulás, szeizmikus intenzitás) adott értékét meghaladó földmozgás adott időintervallumon belül mekkora valószínűséggel következik be a vizsgált pontban. A módszer feltételezi, hogy a felhasznált adatbázisban a földrengések egymástól függetlenek, és a földrengés-gyakoriság stacionárius, azaz a számításba vett időintervallum alatt a gyakoriság értéke nem változik.